Dispensasjonssøknad

Dersom du ikke oppfyller de normale kravene for grunnmedlemskap i NTNUI, kan du søke om dispensasjon for å få delta på aktiviteter i en gruppe. Før man søker om dispensasjon for å bli med i en gruppe, er det lurt å forhøre seg med lederen for den aktuelle gruppen.

Her finner du søknadskjema for dispensasjon. Etter at du har sendt inn søknaden, må lederen i den aktuelle gruppen legge til en kommentar. Deretter vil Hovedstyret behandle søknaden. Kriteriene som ligger til grunn for Hovedstyrets vurdering, finner du i NTNUIs lover § 2.2

Informasjon om søker

Jobber du, eller studerer du ved et annet universitet? For å kunne behandle søknaden din trenger vi å vite din livssituasjon.
Gjerne skriv litt om deg selv, og hvorfor du ønsker å være medlem i gruppen.